การจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่

กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน

นอกเหนือจากสวัสดิการทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ   ดังนี้

 

มาตรการสวัสดิการ

(Visited 1 times, 1 visits today)