วันที่ 9 มิ.ย. 63 ปิดตรวจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปกิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม3001

(Visited 1 times, 1 visits today)