กลุ่มตรวจสอบภายในขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “แต่งผ้า แจกผัก ระยะ 2”

กลุ่มตรวจสอบภายในขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “แต่งผ้า แจกผัก ระยะ 2” เพียงแค่ส่งภาพการแต่งกายผ้าไทยในชีวิตประจำวันของท่าน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทาง e-mail : auditcdd2560@gmail.com หรือ OA ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 3 – 10 ส.ค. 64 โดย กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินมอบเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสต์ ซีด จำกัด ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)