กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมต่อต้านยาเสพติดโลก

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กันอย่างพร้อมเพรียง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)