การดำเนินกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเปรมจันทร์  รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมการดำเนินกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคน เพื่อเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจ 

(Visited 1 times, 1 visits today)