กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกันประดิษฐ์ ❝ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ❞

วันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุม 3003 นางสาวเปรมจันทร์  รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำยวนการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)