ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

เลขที่ 120 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 02 141 6314-8 โทรสาร 02 143 8924
(Visited 7 times, 1 visits today)