วันที่ 4 เมษายน 63 ประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ณ ห้องประชุม 3001 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)