ระเบียบกลุ่มตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนกลุ่มตรวจสอบภายใน

การให้บริการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในงานตรวจสอบภายใน

ระเบียบกลุ่มตรวจสอบภายในว่าด้วยการดำเนินการต่อการร้องเรียน

ระเบียบกลุ่มตรวจสอบภายในว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560

 

(Visited 1 times, 1 visits today)